÷绰ɶشһϵСǰδеġ¼

÷绰ɶHuһϵLiǰδеġ¼
ݵˣnguyen huy hoan

ͨվK֤1749/GP-TTTT
Ϣ2017428շ

׵Zh12ŹԢľ6ML6-12VinhomesQ
Me Tri WardNam Tu Liem

绰0847 100 247 /ʼ

ܲ4¥ –
Duong Dinh nghe – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-